Ook ben ik als  (BIG geregistreerd) verpleegkundige ben ik inzetbaar bij u thuis

Marianne biedt
- Begeleiding, verpleging en verzorging;
- Revalidatiezorg: thuis helpen opstarten na een periode van ziekte of ziekenhuisopname.
- Langdurige zorg en palliatieve zorg. De zorg wordt aan uw wensen aangepast. In overleg is er van alles mogelijk.
- Structuur en begeleiding bieden aan mensen die vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen begeleiding, zorg of verzorging nodig hebben. 
- Sinds kort is er ook de mogelijkheid voor Kindzorg voor kinderen met thuisbeademing of canule zorg. 

Palliatieve zorg
Het kan gaan om begeleiding en/of zorg gedurende ziekte of 24 uurs-zorg in de laatste fase van het leven.
Palliatieve zorg is erop gericht om het lijden te verzachten en om de resterende tijd zo aangenaam mogelijk te maken.   Het gaat daarbij ook om het ontlasten van naasten zodat zij meer  tijd met hun dierbaren kunnen doorbrengen. 
Palliatieve zorg kan op verschillende manieren ingevuld worden.
We kunnen bijvoorbeeld `s nachts aanwezig zijn om rust te brengen, maar wanneer er intensievere zorg nodig is, kan er ook 24 uurszorg ingezet worden.
Daar waar nodig is werk ik in nauwe samenwerking met een klein team van zeer bekwame gecertificeerde collega`s  zodat u altijd mensen om u heen heeft die vertrouwd zijn met u.

Ik werk vanuit een holistische visie.
-Gerichte liefdevolle aandacht en begeleiding/verzorging bij dat wat nodig is, in alle rust afgestemd op uw wensen staat centraal.
- Complementaire zorg, ontspanning via massage, meditatie,  ademhalingsoefeningen en aromatherapie behoren tot de mogelijkheden. Vraag hier gerust naar.

Opstarten van de zorg
De huisarts of een verpleegkundige in het ziekenhuis verwijst u door.  Natuurlijk kunt u zelf ook aangeven dat u zorg wenst van Innsensie. De verwijzer (huisarts, verpleegkundige) neemt vervolgens contact met ons op. 
Vervolgens maken wij met u een afspraak om te inventariseren welke zorg u nodig heeft. Aan de hand van dit gesprek stellen wij een indicatie, ontwikkelen wij een zorgplan en stellen wij, in overleg met u, een team van deskundige zorgverleners samen, waar Marianne mee samenwerkt. (o.a. via de Cooperatie Zorgdichtbij.) 

Financiering
Rechtstreeks vanuit bijvoorbeeld een PGB budget. 
Bij palliatieve zorg wordt per 1 januari 2015 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgkosten volledig worden vergoed, omdat deze in het basispakket zijn opgenomen. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent.

Wanneer u geen indicatie voor palliatieve zorg heeft, is het afhankelijk van uw zorgvraag wie de zorg vergoed. Wij kunnen u hierbij altijd helpen.

Tarieven 2016 Particuliere zorg Marianne Banning

Losse dagdelen (prijs per uur)      van tot verzorging       verpleging       
Basis  7:00 - 23:00   € 26,00   € 35,00
slaapwacht 23:00 -07:00   € 26,50  € 40,00
24u zorg per 24u zorg    €  425,-
weekend toeslag: *25%      
waaknachttoeslag: ** 25%      
Feestdagentoeslag: ***25%      
reistijdvergoeding: ****  € 10,00      


* Vrijdagavond 19:00 uur tot maandag 07:00 uur
**Indien er vaker dan 2 x kort (15 minuten) en/of 1 x lang (>1 uur) wordt gewerkt
***christelijke en nationale feestdagen, kerstavond en oudejaarsavond vanaf 19.00 uur
****Boven 15 minuten enkele reis


Marianne Banning,
A-verpleegkundige

 

Inschrijfnummer KvK 52261379
AGB code 91003831
lid van V&VN
Mijn keurmerkregistratie nummer: 3896
Op aanvraag ontvangt u de inloggegevens van mijn keurmerk  

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
  • hart voor bewustzijn, je eigen klank erkennen is de essenitie van bewustzijn blalalala