Intuïtief OntwikkelenDe cursussen Intuïtief Ontwikkelen bestaan uit vier blokken van ieder 10 lessen.

Dit zijn vier delen die op elkaar aansluiten:
delen 1, 2 en 3 zijn 10 wekelijkse lessen per deel.
Deel 4 bestaat uit 10 lessen die om de 2 weken gegeven worden.
Voor aanvang van de cusrus deel 1 vindt een kennismakingsgesprek plaats.

Deel 1, de basis cursus start een paar keer per jaar.
Niet alles in het leven is met je ogen te zien of met je verstand te beredeneren. Soms weet je gewoon dingen, of voel je ze aan. Dit waarnemen, op een meer energetisch vlak wordt ook wel intuïtie genoemd. Iedereen heeft intuïtie en gebruikt het ook voortdurend om informatie te verwerken. Sommige signalen herken je, maar vele mogelijkheden worden niet benut. Door intuïtief ontwikkelen kun je in contact komen met deze vermogens, je ontwikkelt inzicht en vaardigheden om problemen en uitdagingen aan te gaan.
Door ontwikkeling van je intuïtie kun je meer inzicht in jezelf krijgen, weer contact maken met jouw essentie en genieten van wie je werkelijk bent en de mogelijkheden die je hebt.
Intuïtie is niets anders dan onmiddellijk weten.
Intuïtief ontwikkelen is dan ook dichter bij je eigen weten komen.

Deel 1

In deel 1 van intuitief ontwikkelen worden diverse ervaringsgerichte oefeningen aangereikt om bewust te worden van je lichaam als "klankkast" voor energieën. Je leert je te aarden, energie kanalen in je lichaam te openen, je wordt bewuster van je energieveld (aura) om je heen. Je krijgt inzichten over aandacht en leert het onderscheid kennen tussen je bewuste- en emotionele wil.

Deel 2 en 3

In de cursussen Intuïtief Ontwikkelen deel 2 , 3 en deel 4 wordt gewerkt met de 13 chakra's van de kosmische mens. Chakra's zijn vebindings poorten die het bewustzijn, vertalen naar het lichaam. Elk chakra correspondeert met een levensgebied.Er worden procedures aangereikt die erop gericht zijn de specifieke levensgebieden te onderzoeken en te verruimen: zodat je bewustzijn zich kan uitbreiden.


De levensgebieden van de chakra's in deel 2 zijn:

✽ Chakra 1 Lichaamsgebied is bij je stuitje.    Gaat over leven, wat ook wel eens overleven is.
Tevens het lager telepathisch kanaal.            Gaat over angst als een waarschuwing.
✽ Chakra 2 Lichaamsgebied is heiligbeen.  Gaat over emoties en seksualiteit als emotie.
✽ Chakra 3 Lichaamsgebied is plexessolar.Gaat over je kracht (macht/onmacht).

De levensgebieden van de chakra's in deel 3 zijn:

In het derde deel worden de levensgebieden van 5 van de 13 chakra’s onderzocht:
✽ Chakra 5 Lichaamsgebied is hartgebied.  Gaat over jouw liefde.
✽ Chakra 6 Lichaamsgebied is thymusklier. Gaat over bewust aanwezigzijn.
✽ Chakra 7 Lichaamsgebied is keel. Gaat over communicatie creativiteit, en individuele expressie.
✽ Chakra 9 Lichaamsgebied is hypofyse (3e oog). Gaat over alle vormen van waarnemen en “helder zien”.
Tevens het hoger telepathisch kanaal Gaat over telepathische communicatie en geestkracht.
✽ Chakra 11 Lichaamsgebied is fontanel. Gaat over “in liefde verbonden zijn” en informatie over jouw “helder weten”.

In je dagelijks leven kun je meer vrijheid, stevigheid en ruimte gaan ervaren, waardoor je de uitdagingen van het leven bewuster aan kan gaan. Je zult steeds duidelijker gaan ervaren dat we in liefde met alles en iedereen verbonden zijn.


Levensgebieden van de chakra's in deel 4 zijn:

In het vierde deel Intuïtief Ontwikkelen wordt er gewerkt met specifieke levensgebieden die behoren bij de 5 nieuwe chakra's die aan het ontwikkelen zijn in de mens. Niets staat stil, alles verandert en is in beweging. We zijn aan het ontwikkelen van de aarde mens (7 chakra's), naar de kosmische mens (13 chakra's). Dat betekent ook dat we andere levensgebieden aan het "ont"wikkelen zijn, waar we al gebruik van maken of gebruik van gaan maken.

In dit deel wordt je bewuster van deze specifieke levensgebieden.
Inzicht krijgen over hoe de energie van deze chakra's werken en hun invloed op het dagelijkse leven.

Voor mensen die de delen 1, 2 en 3 hebben gevolgd. Deze cursus van 10 lessen wordt om de 2 weken gegeven.

Het (4de) miltchakra, geeft informatie over je persoonlijkheid en beschermt het lichaam als filter voor kosmische en astrale invloeden.
Het (8ste) kosmisch doorstromingschakra, deze reguleert en verbind de ontwikkeling en groei van de ziel naar de mens.
Het (10de ) epifyse chakra, heeft te maken met "innerlijk schouwen". Verwerkt het uiterlijke zien naar het innerlijke.
Het (12de) transformatiechakra, het vermogen tot transformeren(omvormen), iets kunnen veranderen.
Het (13de ) transmutatiechakra, vormgever van de kosmische verbanden, heeft te maken met de overgang van de ene dimensie naar de andere en het vermogen tot hercreatie.

Bijdrage:

Cursus Intuïtief Ontwikkelen deel 1-2-3 kosten € 225.00 per deel, inclusief kennismakings-gesprek bij deel 1, lesmateriaal en thee.
Cursus Intuïtief Ontwikkelen deel 4 kost € 240,00 inclusief lesmateriaal en thee.