Cursus intuïtief ontwikkelen

De cursus start meerdere keren per jaar.

Kijk voor de kennismakingsworkshop /proeverij die wordt gegeven over de cursus intuitief ontwikkelen in de agenda. Voor opgave of nadere informatie graag telefonisch contact opnemen met Marianne

 
 De cursus is bedoeld voor mensen die:

• Hun intuïtie bewust willen ontwikkelen en gebruiken.
• Vaak dingen “oppikken” en/of “veel voelen” bij of van andere mensen.
• Fijngevoelig zijn. (Hoogsensitief)
• Met mensen werken.
• Problemen in relatie met anderen ervaren (b.v. op het werk en/of privé).
• Meer duidelijkheid in zichzelf willen krijgen en hun kracht en talenten willen ontwikkelen.
• Meer inzicht willen krijgen in hoe energie werkt en hoe erin aanwezig te kunnen zijn.


Intuïtie betekent onmiddellijk weten

Bewustzijn betekent; het beseffen en kennen van het bestaan van iets of iemand(jezelf)

Iedereen heeft intuïtie.
Bewust of onbewust maken mensen elke dag gebruik van hun intuïtie. Via je lichaam kun je Intuïtie voelen, ervaren en `weten`.

Er komt geen denken of redeneren aan te pas: informatie “valt je in” en diep van binnen weet je dat het klopt. De cursus intuïtief ontwikkelen biedt je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en je bewustzijn uit te breiden. Door vanuit liefde te ervaren, je bewust te worden van je manier van handelen, en hier (h)erkenning aan te geven, ben je in staat om te veranderen wat je veranderen wilt.

In de cursus staat jouw ervaring in deze ontwikkeling centraal. In deze 3 blokken van 10 wekelijkse lessen wordt er verbinding gemaakt met verschillende levensgebieden in de mens en van het ervaren van liefde. De intentie is je zijnskwaliteit te bekrachtigen. Door de ervaringsgerichte oefeningen ervaar je je eigen energie, en de enorme kracht die in jou aanwezig is. Je wordt je bewust van je eigen energie in relatie tot je leef omgeving en de energie van anderen. De ontwikkeling van de levensgebieden van een mens wordt weerspiegeld in zijn of haar energie: in zijn of haar aura en chakra’s. In de cursus maak je verbinding met de verschillende levensgebieden. Je leert je intuïtie gebruiken en te onderzoeken. Hierdoor kun je de verschillende levensgebieden van de “mens” onderzoeken en verruimen. Inzicht krijgen in hoe energie werkt, hoe erin aanwezig te kunnen zijn en ermee om te gaan in het dagelijks leven. Om jouw energie te laten stromen, zodat je ware “Ik” zich duidelijker en vrijer uit kan drukken in de maatschappij. De ontwikkelingen integreren op een natuurlijke manier in het dagelijkse leven.

“Het mooie van de cursussen Intuïtief Ontwikkelen vind ik het proces waarin mensen wakker worden in het hier en nu. Hoe mensen stap voor stap zich bewust worden van hun uniciteit en de natuurlijke wijsheid in zichzelf. En steeds meer vanuit hun hart aanwezig kunnen zijn”.

In het eerste blok Intuïtief Ontwikkelen worden de deelnemers in contact gebracht met hún manier van “hier op aarde zijn”. Er worden handvaten aangereikt om dit innerlijk te onderzoeken en veranderingen op gang te brengen als men dit wenst. De energiekanalen in het lichaam openen zich. Men wordt bewust van het energieveld om zich heen (Aura), om het actief te ontwikkelen.

Men krijgt meer inzichten over;
waarnemen
de kracht van de aandacht
en over de emotionele- en bewuste wil.

Er worden procedures aangereikt om situaties uit het dagelijkse leven te hanteren, door ze vrij te maken van hun lading. Men krijgt meer inzichten in de verschillende niveaus van onvoorwaardelijke liefde. Na deel 1 is de basis gelegd om de cursusblokken 2 en 3 te volgen. In de cursusblokken 2 en 3 wordt veel aandacht besteed aan het vrij maken van vormen van gebonden zijn. Om steeds duidelijker te ervaren, dat we in liefde met alles en iedereen verbonden zijn. Je krijgt inzicht waar de chakra`s voor staan. Hoe je ze ervaart in situaties in je dagelijks leven. Chakra's bevatten informatie over een levensgebied.

Als je bijvoorbeeld boos bent voel je dit in je buik, dit is het levensgebied van de emoties. Als iets je ontroert, heeft het te maken met het levensgebied van liefde, dit is het hartchakra. Voor deze levensgebieden zijn er procedures ontwikkeld, die er op gericht zijn het specifieke levensgebied te onderzoeken en te verruimen. Bewust worden van deze levensgebieden en de bijbehorende chakra’s, geeft dat je vrijer en makkelijker aanwezig kan zijn in situaties van het dagelijkse leven. Je ontwikkelt meer ruimte om vanuit jezelf met de ervaringen van alle dag om gaan. Kijk voor meer informatie over het 2e en 3e blok op  klik hier

Praktische informatie;
De cursus bestaat uit drie blokken die op elkaar aansluiten. Elke blok bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Voor aanvang van de cursus vindt er een intake gesprek plaats. Na afloop van elk blok kan je beslissen of je het vervolgblok wilt volgen. 

De cursus start op woensdagen.
Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin je kunt kennismaken met Marianne en Marianne met jou. Of je kunt deelnemen aan de kennismakingsavond over de cursus intuitief ontwikkelen.
Voor opgave graag telefonisch contact opnemen met Marianne

-Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur 
-overige data: de woensdagen buiten de vakanties
-Plaats: Stadshart Steenstraat 44 Oldenzaal
-Bijdrage: € 225,00 per blok (10 lessen) inclusief lesmateriaal en thee.
-Maximaal 8 deelnemers.
-Deel 2 en 3 worden op de zelfde avond in de week gegeven als het eerste deel.
Voor info/opgave of informatie kan je bellen met Innsensie: Marianne Banning; 06-34248338