Cursussen/trainingen

Innsensie verzorgt voor particulieren en op aanvraag voor bedrijven in het maatschappelijk werkveld cursussen en trainingen, waarbij bewustwording teamontwikkeling centraal staat. Dit wordt gerealiseerd door op een persoonsgerichte, humorvolle, creatieve en soms confronterende manier te werk te gaan.

Door mensen in beweging brengen door, 'vanuit liefde' te laten ervaren hoe je verantwoordelijkheid kan nemen en keuzes kan maken om doelen te realiseren. Er kan een verschuiving plaats vinden van 'zijn' naar 'zien'. Hierdoor ontstaat er een vrijheid van keuzes. Door te oefenen met elkaar en te delen, ontstaat er veel ruimte en steun voor groei.
Innsensie streeft naar ontdekking. Maakt persoonlijke drijfveren, passies, kernkwaliteiten, gedrag en het effect hiervan op de omgeving inzichtelijk. Zo ontstaat er ruimte voor persoonlijke ontwikkelingen en eenheids-bewustzijn.

De volgende cursussen en traingen worden vanuit de praktijk van Innsensie aangeboden en/of in samenwerking met anderen gegeven